Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL §16)


Członkowie Oddziału PTL w Warszawie uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.

1.    Grychowski Franciszek (1957)
2.    Krajski Wacław (1957)
3.    Krzysik Franciszek (1957)
4.    Kucharek Bolesław (1957)
5.    Krahelski Henryk (1957)
6.    Maciejowski Kazimierz (1957)
7.    Sowiński Stanisław (1957)
8.    Szczerbakow Konstatnty (1957)
9.    Szymkiewicz Bolesław (1957)
10.    Świąder Jan (1957)
11.    Trampler Tadeusz (1957)
12.    Tyszkiewicz Stanisław (1957)
13.    Więcko Edward (1957)
14.    Włoczewski Tadeusz (1957)
15.    Kiendziński Witold (1958)
16.    Knothe Jerzy (1958)
17.    Kreutzinger Maksymilian (1958)
18.    Chociłowski Leonard (1959)
19.    Iwanowski Kazimierz (1959)
20.    Kozerski Stanisław (1959)
21.    Szkiłłądź Franciszek (1959)
22.    Żemis Stanisław (1959)
23.    Tekielski Bolesław (1961)
24.    Żabko-Potopowicz Antoni (1961)
25.    Stebnicka Emilia (1962)
26.    Milewski Jan (1963)
27.    Molenda Tadeusz (1963)
28.    Budzyński Marian (1965)
29.    Gomółka Józef (1965)
30.    Mierzejewski Wawrzyniec (1965)
31.    Meresiński Czesław (1965)
32.    Partyka Tadeusz (1965)
33.    Tymiński Marian (1965)
34.    Bartoszewicz Walenty (1966)
35.    Bernadzki Eugeniusz (1966)
36.    Borowicki Stanisław (1966)
37.    Borysowicz Stefan (1966)
38.    Graniczny Stefan (1966)
39.    Ilmurzyński Eugeniusz (1966)
40.    Jastrzębski Ludwik (1966)
41.    Saczuk Bolesław (1966)
42.    Strzelecki Wiesław (1966)
43.    Szymański Bohdan (1966)
44.    Niezieliński Bernard (1967)
45.    Bobiński Janusz (1968)
46.    Jurkowski Feliks (1968)
47.    Koehler Witold (1968)
48.    Paprocki Jan (1968)
49.    Śliwa Edmund (1968)
50.    Wołkowicz Czesław (1968)
51.    Zelicho Jan (1968)
52.    Czuraj Marian (1969)
53.    Dalmaczyński Jan (1969)
54.    Meissner Teodor (1969)
55.    Gecow Romuald (1969)
56.    Orłowska Jadwiga (1969)
57.    Pisarska Maria (1969)
58.    Sikora Bogdan (1969)
59.    Swoboda Karol (1969)
60.    Szymanowska-Purzycka Zofia (1969)
61.    Janiszewski Bolesław (1970)
62.    Kamiński Edward (1970)
63.    Kędzierski Zbigniew (1970)
64.    Marszałek Tadeusz (1970)
65.    Szczuka Julian (1970)
66.    Gonet Bolesław (1972)
67.    Masłowski Zbigniew (1972)
68.    Nowaczyk Leonard (1972)
69.    Walter Sławomir  (1972)
70.    Gorczyński Tadeusz (1973)
71.    Korczewski Olgierd (1973)
72.    Krych Kazimierz (1973)
73.    Sołtysiak Stefan (1973)
74.    Tomanek Jakub (1973)
75.    Wacław Ryszard (1973)
76.    Wojda Mieczysław (1973)
77.    Arbatowski Stefan (1974)
78.    Kozakiewicz Stanisław (1974)
79.    Korzeniowski Aleksander (1974)
80.    Paradowski Jan (1974)
81.    Roman Jan (1974)
82.    Rzadkowski Stanisław (1974)
83.    Rostafiński Jan (1974)
84.    Sumiński Piotr (1974)
85.    Świątkowski Włodzimierz (1974)
86.    Tochowicz Henryk (1974)
87.    Tokarski Zdzisław (1974)
88.    Gregorowicz Jan (1976)
89.    Gutowski Jerzy (1976)
90.    Kucharski Witold (1976)
91.    Nowakowski Andrzej (1976)
92.    Patalas Zygmunt (1976)
93.    Świderski Apolinary (1976)
94.    Fabiszewski Władysław (1977)
95.    Godera Nikodem (1977)
96.    Swoboda Karol (1977)
97.    Białkiewicz Feliks (1978)
98.    Zarzycki Stanisław (1978)
99.    Bernadzka Iwona (1979)
100.    Winciorek Zenon (1979)
101.    Zdanowski Adam (1979)
102.    Sierpiński Zbigniew (1980)
103.    Urbaniak Marek (1980)
104.    Dąbek Stefan (1981)
105.    Smykała Jerzy (1981)
106.    Żakowski Henryk (1981)
107.    Gorzelak Andrzej (1982)
108.    Kłoskowska Anna (1982)
109.    Lubczyński Leszek (1982)
110.    Parewicz Roman (1982)
111.    Wierzbicki Antoni (1982)
112.    Głąbski Stanisław (1983)
113.    Król Stefan (1983)
114.    Miller Stanisław (1983)
115.    Niemcewicz Katarzyna (1983)
116.    Pasławski Tadeusz (1983)
117.    Rudzki Krzysztof (1983)
118.    Witkowska-Żuk Leokadia (1983)
119.    Wojciechowska-Okrutnik Krystyna (1983)
120.    Szujecki Andrzej (1984)
121.    Szwed Jan (1985)
122.    Zaręba Ryszard (1985)
123.    Dąbrowski Czesław (1986)
124.    Dominik Jan (1986)
125.    Łabędzki Zbigniew (1986)
126.    Małuja Jerzy (1987)
127.    Dzialuk Ryszard (1988)
128.    Szempliński Adam (1988)
129.    Szajewska-Urbaniec Maria (1989)
130.    Burzyński Gerard (1990)
131.    Grzywacz Andrzej (1990)
132.    Głaz Jan (1990)
133.    Klocek Andrzej (1990)
134.    Kwiecień Ryszard (1990)
135.    Niski Apolinary (1990)
136.    Łukomski Stefan (1991)
137.    Zajączkowski Jan (1991)
138.    Tuszyński Mieczysław (1992)
139.    Kańska Janina (1993)
140.    Szukiel Eleonora (1993)
141.    Zajączkowski Stanisław (1993)
142.    Grynkiewicz Jerzy (1995)
143.    Karlikowski Tytus (1995)
144.    Lutyk Piotr (1995)
145.    Mikułowski Mikołaj (1995)
146.    Matuszewski Gustaw (1996)
147.    Sobczak Ryszard (1996)
148.    Bruchwald Arkadiusz (1997)
149.    Nocznicka Zofia (1997)
150.    Pieńkos Kazimierz (1998)
151.    Kolk Andrzej (1999)
152.    Grzesiak Marian (2000)
153.    Borecki Tomasz (2002)
154.    Fonder Wojciech (2002)
155.    Kliczkowska Anna (2002)
156.    Zajączkowski Kazimierz (2002)
157.    Gozdalik Maria (2003)
158.    Olenderek Heronim (2003)
159.    Paschalis-Jakubowicz Piotr (2003)
160.    Zajączkowski Stefan (2003)
161.    Gunia Stanisław (2004)
162.    Łukaszewicz Jan (2004)
163.    Misiak Jerzy (2004)
164.    Duda Barbara (2005)
165.    Gil Wojciech (2005)
166.    Kijak Małgorzata (2006)
167.    Lubański Andrzej (2006)
168.    Szeremetti Barbara (2006)
169.    Dunikowski Stanisław (2007)
170.    Santorski Zdzisław (2007)
171.    Dmyterko Elżbieta (2009)
172.    Kowalkowski Alojzy (2009)
173.    Olejarski Ireneusz (2009)
174.    Zachara Tadeusz (2009)
175.    Grądzki Tomasz (2010)
176.    Chrempińska Zofia (2011)
177.    Ojrzyński Wiktor (2011)
178.    Zawiła - Niedźwiecki Tomasz (2011)
179.    Zieliński Zbigniew (2012)
180.    Gazdowska Agata
181.    Glasenapp Elżbieta
182.    Frankowski Jacenty
183.    Delegacz Artur
184.    Jabłoński Tomasz
185.    Mydłowski Sławomir
186.    Neroj Bożydar
187.    Rostek KrzysztofCzłonkowie Oddziału PTL w Warszawie uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.

1.    Budzyński Marian (1957)
2.    Białkiewicz Feliks (1957)
3.    Dąbrowski Tadeusz (1957)
4.    Grochowski Wiesław (1957)
5.    Jędrysik Wacław (1957)
6.    Orłowska Jadwiga (1957)
7.    Orłoś Henryk (1957)
8.    Pisarska Maria (1957)
9.    Stebnicka Emilia (1957)
10.    Tymiński Marian (1957)
11.    Bernadzki Eugeniusz (1961)
12.    Kosmółski Wiesław (1961)
13.    Sikora Bogdan (1961)
14.    Strzelecki Wiesław (1961)
15.    Szymański Bohdan (1961)
16.    Śliwa Edmund (1961)
17.    Gecow Romuald (1962)
18.    Stechiewicz Celestyn (1962)
19.    Arbatowski Stefan (1966)
20.    Gorzelak Andrzej (1966)
21.    Janiszewski Bolesław (1966)
22.    Masłowski Zbigniew (1966)
23.    Szymanowska-Purzycka Zofia (1966)
24.    Bajek Zdzisław (1967)
25.    Górzyński Stefan (1967)
26.    Kłys Jerzy (1967)
27.    Swoboda Alfred (1967)
28.    Świderski Apolinary (1967)
29.    Tochowicz Henryk (1967)
30.    Janson Lucjan (1968)
31.    Regulski Kazimierz (1968)
32.    Chalecki Leon (1969)
33.    Gutowski Jerzy (1969)
34.    Krych Kazimierz (1969)
35.    Nowaczyk Leonard (1969)
36.    Bernadzka Iwona (1970)
37.    Czarnecki Jerzy (1970)
38.    Kałużyńska Damicella (1970)
39.    Kańska Janina (1970)
40.    Kucharski Witold (1970)
41.    Miller Stanisław (1970)
42.    Paradowski Jan (1970)
43.    Rowiński Stanisław (1970)
44.    Tokarski Zdzisław (1970)
45.    Zarzycki Stanisław (1970)
46.    Zdanowski Adam (1970)
47.    Dąbrowski Czesław (1972)
48.    Gołębiewski Romuald (1972)
49.    Kłoskowska Anna (1972)
50.    Król Stefan (1972)
51.    Niemcewicz Katarzyna (1972)
52.    Warecki Władysław (1972)
53.    Żakowski Henryk (1972)
54.    Dąbrowski Mieczysław (1974)
55.    Lubczyński Leszek (1974)
56.    Serwański Zbigniew (1974)
57.    Kozarska Barbara (1975)
58.    Mierzejewska Wiesława (1975)
59.    Witkowska-Żuk Leokadia (1975)
60.    Wojciechowska - Okrutnik Krystyna (1975)
61.    Dzbeński Witold (1976)
62.    Urbaniak Marek (1976)
63.    Piątkowski Zdzisław (1977)
64.    Rudzki Krzysztof (1977)
65.    Rzewuski Tadeusz (1977)
66.    Barszczewski Włodzimierz (1978)
67.    Małuja Jerzy (1978)
68.    Szempliński Adam (1978)
69.    Głąbski Stanisław (1979)
70.    Neugebauer Zbigniew (1979)
71.    Zaręba Ryszard (1981)
72.    Grzywacz Andrzej (1982)
73.    Szajewska - Urbaniec Maria (1982)
74.    Dygasiewicz Józef (1983)
75.    Głaz Jan (1983)
76.    Kocięcki Stefan (1983)
77.    Niski Apolinary (1983)
78.    Pradelok Bertold (1983)
79.    Sienkiewicz Jadwiga (1983)
80.    Zajączkowski Stanisław (1983)
81.    Chmielewski Witold (1984)
82.    Grzesiak Marian (1984)
83.    Klocek Andrzej (1984)
84.    Kwiecień Ryszard (1984)
85.    Łukomski Stefan (1984)
86.    Micor Jakub (1984)
87.    Rozwałka Anna (1984)
88.    Tokarski Henryk (1985)
89.    Burzyński Gerard (1985)
90.    Benben Kazimierz (1985)
91.    Tuszyński Mieczysław (1985)
92.    Zajączkowski Jan (1985)
93.    Leśniak Andrzej (1986)
94.    Szukiel Eleonora (1986)
95.    Spalik Mieczysław (1986)
96.    Wolak Janusz (1986)
97.    Brodzikowski Wiktor (1987)
98.    Fuchs Zbigniew (1987)
99.    Zajączkowski Kazimierz (1987)
100.    Grynkiewicz Jerzy (1988)
101.    Karlikowski Tytus (1988)
102.    Kulesza Andrzej (1988)
103.    Lutyk Piotr (1989)
104.    Mikułowski Mikołaj (1989)
105.    Sobczak Ryszard (1989)
106.    Bruchwald Arkadiusz (1990)
107.    Nocznicka Zofia (1990)
108.    Pirogowicz Tadeusz (1990)
109.    Matuszewski Gustaw (1991)
110.    Santorski Zdzisław (1991)
111.    Swaczyna Irena (1991)
112.    Wiśniewski Stefan (1991)
113.    Kolk Andrzej (1992)
114.    Duda Barbara (1993)
115.    Balcerzak Elżbieta (1994)
116.    Pieńkos Kazimierz (1994)
117.    Borecki Tomasz (1995)
118.    Gozdalik Maria (1995)
119.    Kliczkowska Anna (1996)
120.    Dmyterko Elżbieta (1997)
121.    Fonder Wojciech (1997)
122.    Grzyb Mirosław (1997)
123.    Kijak Małgorzata (1997)
124.    Miścicki Stanisław (1997)
125.    Misiak Jerzy (1997)
126.    Olszewski Andrzej (1997)
127.    Czuba Marcin (1998)
128.    Ferchmin Marek (1998)
129.    Gunia Stanisław (1998)
130.    Łukaszewicz Jan (1998)
131.    Głowacki Stanisław (2000)
132.    Gil Wojciech (2000)
133.    Lubański Andrzej (2000)
134.    Nowakowski Ryszard (2000)
135.    Tyszka Jan (2000)
136.    Zakrzewski Jacek (2000)
137.    Rutkowska Jolanta (2001)
138.    Szeremetti Barbara (2001)
139.    Sternak Anna (2001)
140.    Zachara Tadeusz (2001)
141.    Chrempińska Zofia (2002)
142.    Sierota Zbigniew (2002)
143.    Stępień Edward (2002)
144.    Grądzki Tomasz (2003)
145.    Kantorowicz Władysław (2003)
146.    Gapanowcz Jerzy (2004)
147.    Jaworowski Marek (2004)
148.    Michalak Roman (2004)
149.    Mozgawa Jerzy (2004)
150.    Zajączkowski Piotr (2005)
151.    Arkuszewska Antonina (2007)
152.    Dobrowolska Dorota (2009)
153.    Pawłowski Grzegorz (2010)
154.    Frankowski Jacenty (2011)
155.    Glasenapp Elżbieta (2011)
156.    Gazdowska Agata (2011)
157.    Kupiecka Anna (2011)
158.    Kikulski Jarosław (2011)
159.    Stelmaszczyk Halina (2011)
160.    Kocel Janusz (2012)
161.    Kozikowska Magdalena (2013)
162.    Neroj Bożydar (2013)
163.    Orzechowski Michał (2013)
164.    Call Janusz (2014)
165.    Delegacz Artur (2014)
166.    Jabłoński Tomasz
167.    Kozikowska Magdalena
168.    Lipka - Chudzik Ewa (2014)
169.    Mydłowski Sławomir (2014)
170.    Neroj Bożydar
171.    Orzechowski Michał
172.    Pudlis Eugeniusz
173.    Sawicki Artur (2014)
174.    Serafin Piotr (2014)
175.    Tabor Jan (2014)
176.    Jaśkiewicz Robert
177.    Łagowska Beata
178.    Niemczyk Marzena
179.    Szymański Paweł