Oddział PTL w Warszawie nie posiada wyodrębnionych Kół.