Walne zebranie 2018
Opublikowano: 18.04.2018


autor: Tomasz Jabłoński


Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 26.04.2018 roku (czwartek) o godzinie 12:30, a w przypadku braku quorum o godz. 13:30 (II termin) w budynku należącym do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3 (duża sala konferencyjna, III piętro), odbędzie się zebranie wyborcze z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i sprawdzenie quorum
2. Film dokumentalny Jacka Frankowskiego o lasach Syberii
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Przedstawienie porządku obrad
5. Informacja nt. bieżącej działalności PTL
6. Ustalenie sposobu głosowania
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
8. Wybór delegatów na 118 Zjazd Delegatów Oddziałów w Supraślu (14-16 czerwca b.r.)
9. Sprawy wniesione, wolne wnioski

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu, a wyrażają chęć kandydowania na delegatów, prosimy o nadesłanie do Zarządu przed dniem zebrania, swojej zgody na kandydowanie. Zgodnie ze Statutem PTL, naszemu Oddziałowi przysługuje wybór 8 delegatów.Kolędowanie 2018
Opublikowano: 22.12.2017


autor: Tomasz Jabłoński

Zgodnie z ugruntowaną od paru lat tradycją, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie, pragnie zaprosić wszystkich członków Oddziału (wraz z Najbliższymi) na leśno-rodzinne kolędowanie, które odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa), o godz. 15.00 na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, ul. Słomiana 2/4 (Jelonki), gdzie proboszczem jest ks. Wiktor Ojrzyński, duszpasterz leśników mazowieckich. W programie tradycyjnie łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i pastorałek (tym razem z towarzyszeniem gości specjalnych – Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet), nieskrępowana wymiana myśli na temat planów Towarzystwa na bliższą i dalszą przyszłość oraz dzielenie się nowinkami z leśnego i okołoleśnego świata.


Ze względu na przygotowywany poczęstunek i związaną z tym potrzebę oszacowania liczby uczestników, prosimy o potwierdzenie planowanego przybycia do dnia 5 stycznia 2018 u Przewodniczącego Oddziału, e-mail: I.Olejarski@ibles.waw.pl tel. 22 7150513, kom. 793011956, lub Sekretarza: T.Zachara@ibles.waw.pl tel. 22 7150686, kom. 603693559.Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Opublikowano: 23.05.2017


autor: Tomasz Jabłoński

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00, a w przypadku braku quorum o godz. 14:00 (II termin) w sali konferencyjnej Centrum Kształtowania Projektów Środowiskowych (budynek IBL) w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3, odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie i sprawdzenie quorum
 2. Prezentacja filmu w reżyserii kol. Jacka Frankowskiego: „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 4. Przedstawienie porządku obrad
 5. Ustalenie sposobu głosowania
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Komisji Wniosków
 8. Sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2013-2017
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie wniosków
 11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 12. Wybór władz statutowych Oddziału na lata 2017-2021 i delegatów na 117 Zjazd Delegatów Oddziałów w Gnieźnie (6-8 września)
 13. Sprawy wniesione
 14. Wolne wnioski

Koleżanki i Kolegów, którzy zamierzają kandydować do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej lub na Zjazd Delegatów a nie będą mogli uczestniczyć w zebraniu, prosimy o wcześniejszą deklarację na piśmie lub drogą e-mailową. Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu i liczymy na wysoką frekwencję!Jubileuszowe sadzenie lasu 2017
Opublikowano: 10.04.2017


autor: Tomasz Jabłoński

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie uprzejmie informuje, ze w dniu 20 kwietnia 2017 roku organizuje jubileuszową sesję terenową w Nadleśnictwie Drewnica, związaną z 90-leciem działalności naszego Oddziału. W części kameralnej zaprezentowany zostanie referat dr inż. Ireneusza Olejarskiego i ks. Wiktora Ojrzyńskiego - "Historia Oddziału PTL w Warszawie z elementami prehistorii" oraz prezentacja Nadleśnictwa Drewnica autorstwa jego obecnego gospodarza, kol. Artura Delegacza.
W ramach części terenowej przewidujemy wspólne "jubileuszowe" sadzenie lasu oraz drzewa pamiątkowego. W terenie zaplanowany jest posiłek.


Wyjazd autokaru z Sękocina Starego (siedziba IBL, ul. Braci Leśnej 3) nastąpi o godz. 8:00, z parkingu przy ulicy Opaczewskiej (obok kościoła) około 8:45, a spod siedziby RDLP Warszawa, przy ul. Grochowskiej 278 - około godz. 9:30. Powrót do Warszawy i Sękocina Starego przewidywany jest między godz. 15 i 16. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa, telefonicznie lub e-mailem do przewodniczącego (tel. 22 7150513, kom. 793011956, e-mail: I.Olejarski@ibles.waw.pl) lub członka Zarządu kol. Tomasza Jabłońskiego (tel. 22 7150552, kom. 606879121, e-mail: T.Jablonski@ibles.waw.pl) z podaniem planowanego miejsca dołączenia do wycieczki.Kolędowanie 2017
Opublikowano: 04.01.2017

autor: Tomasz Jabłoński

Zgodnie z ugruntowaną od paru lat tradycją, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie, pragnie zaprosić wszystkich członków Oddziału (wraz z Najbliższymi) na leśno-rodzinne kolędowanie, które odbędzie się 9 stycznia 2017 (poniedziałek), o godz. 15.00 na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, ul. Słomiana 2/4 (Jelonki), gdzie proboszczem jest ks. Wiktor Ojrzyński, duszpasterz leśników mazowieckich. W programie dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i pastorałek (tym razem z towarzyszeniem gości specjalnych – kaszubskiej kapeli ludowej z Kościerzyny) oraz jak zawsze, swobodna wymiana myśli na temat wydarzeń w leśnym i okołoleśnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem przypadającego w nadchodzącym roku jubileuszu 90-lecia naszego Oddziału.


Ze względu na przygotowywany poczęstunek i związaną z tym potrzebę oszacowania liczby uczestników, prosimy o potwierdzenie planowanego przybycia do dnia 5 stycznia 2017 u Przewodniczącego Oddziału, e-mail: I.Olejarski@ibles.waw.pl tel. 22 7150513, kom. 793011956, lub Sekretarza: T.Zachara@ibles.waw.pl tel. 22 7150686, kom. 603693559.