Kolędowanie 2019
Opublikowano: 17.12.2018


autor: Tomasz Jabłoński

Zgodnie z ugruntowaną od kilku lat tradycją, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie, pragnie zaprosić wszystkich członków Oddziału (wraz z Najbliższymi) na leśno-rodzinne kolędowanie, które odbędzie się 10 stycznia 2019 (czwartek), o godz. 15.00 na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, ul. Słomiana 2/4 (Jelonki), gdzie proboszczem jest ks. Wiktor Ojrzyński, duszpasterz leśników mazowieckich.
W programie tradycyjnie łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i pastorałek. W kolędowaniu będzie tym razem towarzyszył nam Chór Leśników Puszczy Białowieskiej, mający w repertuarze wiele kolęd, znanych i mniej znanych, zarówno katolickich jak i prawosławnych. Poza tym, jak zwykle, przedstawienie planów Towarzystwa na bliższą i dalszą przyszłość oraz nieskrępowana dyskusja na temat zdarzeń z leśnego i okołoleśnego świata.


Ze względu na przygotowywany poczęstunek i związaną z tym potrzebę oszacowania liczby uczestników, prosimy o potwierdzenie planowanego przybycia do dnia 7 stycznia 2019 u Przewodniczącego Oddziału, e-mail: I.Olejarski@ibles.waw.pl tel. 22 7150513, kom. 793011956, lub Sekretarza: T.Zachara@ibles.waw.pl tel. 22 7150686, kom. 603693559.Konferencja terenowa w Powsinie
Opublikowano: 08.05.2018


autor: Tomasz Jabłoński

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 22 maja 2018 roku organizuje konferencję terenową w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Rydzowej 1A w Powsinie”.


W części kameralnej zaprezentowane zostaną referaty dr Andrzeja G. Kruszewicza, Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Warszawie pt. „Dzikie zwierzęta w mieście”,
dr Małgorzaty Falenckiej-Jabłońskiej, adiunkta w Zakładzie Ekologii Lasu IBL pt. „Pszczoły w wielkim mieście” oraz mgr inż. Diany Piotrowskiej, rzecznika prasowego Polskiego Związku Łowieckiego pt. „Zmiany w Prawie Łowieckim”.

W części terenowej przewiduje się spacer po terenie rezerwatu „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”. Następnie nastąpi przejazd na teren szkółki Nadleśnictwa Chojnów, gdzie zaplanowane jest posadzenie pamiątkowego dębu z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz poczęstunek w terenie.

Wyjazd autokaru z parkingu przy ul. Opaczewskiej w Warszawie (obok kościoła) o godz. 8.15. Powrót do Warszawy przewidywany jest między godziną 16 i 17.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa, telefoniczne lub e-mailem do sekretarza Oddziału (tel. 22 7150686, kom. 603 693 559, e-mail: T.Zachara@ibles.waw.pl) lub przewodniczącego (tel. 22 7150513, kom. 793 011 956, e-mail: I.Olejarski@ibles.waw.pl) z podaniem planowanego miejsca dołączenia do wycieczki.Walne zebranie 2018
Opublikowano: 18.04.2018


autor: Tomasz Jabłoński


Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 26.04.2018 roku (czwartek) o godzinie 12:30, a w przypadku braku quorum o godz. 13:30 (II termin) w budynku należącym do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3 (duża sala konferencyjna, III piętro), odbędzie się zebranie wyborcze z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i sprawdzenie quorum
2. Film dokumentalny Jacka Frankowskiego o lasach Syberii
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Przedstawienie porządku obrad
5. Informacja nt. bieżącej działalności PTL
6. Ustalenie sposobu głosowania
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
8. Wybór delegatów na 118 Zjazd Delegatów Oddziałów w Supraślu (14-16 czerwca b.r.)
9. Sprawy wniesione, wolne wnioski

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu, a wyrażają chęć kandydowania na delegatów, prosimy o nadesłanie do Zarządu przed dniem zebrania, swojej zgody na kandydowanie. Zgodnie ze Statutem PTL, naszemu Oddziałowi przysługuje wybór 8 delegatów.Kolędowanie 2018
Opublikowano: 22.12.2017


autor: Tomasz Jabłoński

Zgodnie z ugruntowaną od paru lat tradycją, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie, pragnie zaprosić wszystkich członków Oddziału (wraz z Najbliższymi) na leśno-rodzinne kolędowanie, które odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa), o godz. 15.00 na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, ul. Słomiana 2/4 (Jelonki), gdzie proboszczem jest ks. Wiktor Ojrzyński, duszpasterz leśników mazowieckich. W programie tradycyjnie łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i pastorałek (tym razem z towarzyszeniem gości specjalnych – Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet), nieskrępowana wymiana myśli na temat planów Towarzystwa na bliższą i dalszą przyszłość oraz dzielenie się nowinkami z leśnego i okołoleśnego świata.


Ze względu na przygotowywany poczęstunek i związaną z tym potrzebę oszacowania liczby uczestników, prosimy o potwierdzenie planowanego przybycia do dnia 5 stycznia 2018 u Przewodniczącego Oddziału, e-mail: I.Olejarski@ibles.waw.pl tel. 22 7150513, kom. 793011956, lub Sekretarza: T.Zachara@ibles.waw.pl tel. 22 7150686, kom. 603693559.Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Opublikowano: 23.05.2017


autor: Tomasz Jabłoński

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00, a w przypadku braku quorum o godz. 14:00 (II termin) w sali konferencyjnej Centrum Kształtowania Projektów Środowiskowych (budynek IBL) w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3, odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie i sprawdzenie quorum
 2. Prezentacja filmu w reżyserii kol. Jacka Frankowskiego: „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 4. Przedstawienie porządku obrad
 5. Ustalenie sposobu głosowania
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Komisji Wniosków
 8. Sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2013-2017
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie wniosków
 11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 12. Wybór władz statutowych Oddziału na lata 2017-2021 i delegatów na 117 Zjazd Delegatów Oddziałów w Gnieźnie (6-8 września)
 13. Sprawy wniesione
 14. Wolne wnioski

Koleżanki i Kolegów, którzy zamierzają kandydować do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej lub na Zjazd Delegatów a nie będą mogli uczestniczyć w zebraniu, prosimy o wcześniejszą deklarację na piśmie lub drogą e-mailową. Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu i liczymy na wysoką frekwencję!